Trappebegrep

stair details
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
 1. Trappeformel
 2. Vange
 3. Sprosser
 4. Håndlöper
 5. Trinn
 6.  Stusstrinn
 7. Dekkplate
 8. Rekkverksspiler
 9. Bunnlist
 10. Etasjerekkverk
 11.  Fri gangbredde
 12. Fri ganghøyde
 13. Triidybde
 14. Trinnhøyde